Wsnp

Snel één van onze medewerkers spreken? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 - 766 3666

Verklaring Wsnp

Begeleiding naar rechtbank bij verzoekschrift Wet schuldsanering natuurlijke personen

Lukt het niet om tot een schuldenregeling te komen via een ‘minnelijk traject’ (lees: zonder tussenkomst van de rechter)? Mogelijk kun je een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Nadat je bent toegelaten duurt het traject 18 maanden. Daarna ben je ‘schuldenvrij’ en kun je met een schone lei verder. Voorwaarde is natuurlijk wél dat je alle afspraken nakomt.

Verzoekschrift Wsnp opmaken

Wij kunnen het verzoekschrift Wsnp opmaken (inclusief benodigde documenten) en indienen bij de rechter, zodat hij de zitting kan voorbereiden. Meer informatie? Check de website van het Bureau Wsnp.

Ja, ik wil begeleiding bij een verklaring Wsnp