Welke stappen zijn er in een schuldenregeling?

Mariël Valley

De bemiddeling schuldregeling start wanneer de schuldregelingsovereenkomst is ondertekend. De bemiddelingsfase van de schuldregeling heeft een aantal stappen. Bekijk hier de folder Schulden Oplossen voor meer inzicht in deze stappen.

Stadsbank Oost Nederland vraagt de schulden op bij de schuldeisers. Vervolgens doen wij een aflosvoorstel. Gaan de schuldeisers akkoord met het aflosvoorstel, dan duurt het gehele traject drie jaar gemeten vanaf het moment dat de schuldregelingsovereenkomst is ondertekend. Gaan schuldeisers niet akkoord met het voorstel, dan kan je misschien een beroep doen op Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Bij de aanvraag wordt je begeleid door Stadsbank Oost Nederland.