Wat is Saldofoon?

nadischa korte

Saldofoon (088 – 766 3666) is de saldotelefoon van Stadsbank Oost Nederland. Saldofoon gebruik je om het saldo op te vragen van je vrije reservering.