Wat neem ik mee naar het eerste gesprek?

Mariël Valley

  • Een kopie van een geldig paspoort of kopie van een identiteitskaart;
  • Een recente specificatie van je uitkering en/of loonstrook;
  • Alle meest recente brieven van je schuldeisers (niet ouder dan 3 maanden);
  • De bankafschriften van de laatste 3 maanden;
  • De polissen van je zorgverzekering en andere verzekeringen;
  • De beschikkingen met betrekking tot huur- en/of zorgtoeslag en eventueel kindgebonden budget;
  • De huurspecificatie en/of jaaropgaaf hypotheek;
  • De gegevens van je energie- en wateruitgaven.

Heb je moeite met het verzamelen van deze gegevens? Schakel hulp in. Een familielid, iemand uit je vriendenkring of vraag een behulpzame buurman of -vrouw je te helpen. Je kunt ook de hulp inroepen van een vrijwilliger (van bijvoorbeeld een schuldhulpmaatje). Je blijft zelf verantwoordelijk voor je financiële administratie.