Wat moet ik doen als nabestaande van een klant van Stadsbank Oost Nederland?

Mariël Valley

Stadsbank Oost Nederland heeft een akte van overlijden nodig zodat het dossier omtrent de budgetbeheerrekening kan worden afgewikkeld. Dit is tevens een voorwaarde voor de erfgenamen met betrekking tot het dossier en de nalatenschap. De afdeling Debiteurenbeheer neemt de afwikkeling van het dossier op zich. Je wordt schriftelijk op de hoogte gesteld als het dossier is overgedragen aan deze afdeling.

De erfenis kan op een aantal manieren worden aanvaard:

  • Je kunt de erfenis zuiver aanvaarden. Dit houdt in dat je als erfgenaam (mede)eigenaar wordt van alle bezittingen maar ook van alle schulden van de overledene. Je bent dan ook verplicht om (samen met de andere erfgenamen) de schulden van de overledene af te lossen. Ook als dit ten koste gaat van je eigen vermogen. Dit laatste geldt alleen voor het gedeelte van de erfenis die voor jou bestemd is.
  • Bij beneficiaire aanvaarding van de erfenis geef je aan dat de erfenis alleen accepteert als er sprake is van een positief saldo. Dit houdt in dat de bezittingen groter zijn dan de schulden. Als er onverwacht sprake is van een negatief saldo, ben je niet verantwoordelijk voor dit tekort. De schuldeisers kunnen je als beneficiair erfgenaam dus niet aanspreken op openstaande schulden. Daar staat wel tegenover dat de nalatenschap eerst moet worden vereffend en dat je als erfgenaam pas het deel ontvangt als alle schulden zijn afbetaald.
  • Je kunt de nalatenschap ook verwerpen. Je doet dan volledig afstand van de erfenis. Als je de nalatenschap verwerpt, ben je geen erfgenaam meer. Je bent dus niet verantwoordelijk voor eventuele schulden uit de nalatenschap maar je deelt ook niet mee in de bezittingen. Als je de nalatenschap verwerpt, dan neemt iemand anders de plaats van jou in. Hier kan in het testament van worden afgeweken.

Rekeningen van kosten die gemaakt zijn terwijl die overledene nog in leven was, kunnen worden ingediend bij Stadsbank Oost Nederland. Hieronder vallen ook de kosten die betrekking hebben op de begrafenis of crematie. Deze rekeningen kunnen van het saldo van de budgetbeheerrekening van de overledene worden betaald, indien er voldoende saldo is.

De collega’s van de afdeling Debiteurenbeheer kunnen alle vragen omtrent de afwikkeling van het dossier beantwoorden en eventueel zorgen voor een doorverwijzing naar een notariskantoor of naar andere instanties.

De afdeling Debiteurenbeheer is bereikbaar op 088-7663628.