Ik krijg geen gegevens in beeld bij mijn schuldregeling via MijnStadsbank

Mariël Valley

Wanneer er geen gegevens worden getoond op de pagina’s ‘Aanvraag schuldregeling’, ‘Schuldenoverzicht’ en ‘Voorstel aan schuldeisers’ dan kan dat meerdere oorzaken hebben:

  • Je hebt op dit moment geen dienst schuldregeling bij Stadsbank Oost Nederland;
  • Er loopt op dit moment geen aanvraag schuldregeling. Je schuldregeling is al gestart;
  • Je zit momenteel in het Wsnp-traject.

Zijn je schuldeisers akkoord gegaan en is je schuldregeling gestart, dan vind je meer informatie op de pagina’s ‘Schuldbemiddeling’ en ‘Betalingsoverzicht’.