Hoe machtig ik iemand om mijn zaken op mijn budgetbeheerrekening te regelen?

Mariël Valley

Je kunt gebruikmaken van de akte tot volmacht om iemand te machtigen om verschillende zaken voor je te regelen bij Stadsbank Oost Nederland. Vul het machtigingsformulier volledig in en stuur het in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Stadsbank Oost Nederland

O.v.v. akte tot volmacht
Postbus 1393
7500 BJ Enschede

Belangrijk: vergeet niet een kopie van het legitimatiebewijs van de gemachtigde bij te voegen!

Je kunt het formulier ook mailen naar info@stadsbankoostnederland.nl