Ik heb bij mijn gemeente een aanvraag voor bijzondere bijstand gedaan, maar ik word doorverwezen naar Stadsbank Oost Nederland voor het aanvragen van een lening.

Mariël Valley

Stadsbank Oost Nederland is de uitvoeringsorganisatie van je gemeente als het gaat om schulddienstverlening. Het klopt dus inderdaad dat de gemeente je doorverwijst. Vraag eerst een lening aan bij Stadsbank Oost Nederland. Wanneer deze lening niet wordt toegewezen ontvang je een afwijzingsbrief met daarin een doorverwijzing naar de gemeente voor het aanvragen van bijzondere bijstand.