Sneller perspectief bij schulden

Nando Stoverinck Geen categorie

Zoals bekend verzorgt de Stadsbank voor 21 gemeenten het regelen van de schulden van inwoners. Vanwege een wijziging in wetgeving wijzigt de aflostermijn van de wettelijke schuldregeling voor klant (WSNP), van 36 naar 18 maanden. Het Rijk heeft voorgesteld om de minnelijke schuldregeling daarbij ook te verkorten, wat op 21 april bekrachtigd is in een nieuwsbericht op de site van de NVVK: NVVK: hanteer vanaf 1 juli aflostermijn van 18 maanden  – NVVK.

Om duidelijkheid te creëren voor alle betrokkenen en om te voorkomen dat er veel verschillende werkwijzen ontstaan, worden schuldhulpverleners opgeroepen om vanaf 1 juli 2023 nieuwe minnelijke schuldregelingen voor een aflosperiode van 18 maanden voor te stellen aan schuldeisers. Hiermee wordt aangesloten bij de verkorting van het wettelijke schuldsaneringstraject.

Dit leidt tot uitdagingen bij zowel de Stadsbank als bij overige landelijke en regionale instanties die betrokken zijn bij schulddienstverlening. Wij informeren je graag wat dit betekent voor jullie inwoners wanneer ze een schuldentraject bij de Stadsbank hebben/ingaan en hoe onze dienstverlening verandert.

We gaan daarbij uit van wat we op dit moment weten. Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Dan passen we onze dienstverlening daar op aan. 

Wat gaan wij doen

Nieuwe schuldregelingen

In navolging van de voorgestelde werkwijze door de VNG, NVVK, Divosa, etc bereidt de Stadsbank de nieuwe regelingen zover voor dat we op 1 juli kunnen starten met het voorstellen van minnelijke schuldregelingen voor een aflosperiode van 18 maanden aan schuldeisers. Je kunt dus klanten naar ons doorsturen voor het opstarten van een schuldregeling.

Lopende schuldregelingen

  • Voor klanten waarvoor het voorstel al gestuurd is naar de schuldeiser of waarvoor reeds een overeenkomst is getekend, worden hun regelingen afgewikkeld conform de oude 36 maanden termijn. Wanneer de overeenkomst namelijk wordt ontbonden omdat klanten toch gebruik willen maken van de 18 maanden aflossingstermijn, dan bestaat een groot risico dat de schuldeiser niet akkoord gaat met dit 2e voorstel en de rechter klant niet toe laat treden tot de WSNP.
  • Voor klanten waarvoor nog geen voorstel is opgestuurd naar de schuldeisers, worden de noodzakelijke documenten opgevraagd en het schuldentraject zo veel als mogelijk vastgelegd. Er wordt echter nog geen voorstel gestuurd naar de schuldeisers voor 1 juli 2023. Dit zodat de klanten deel kunnen nemen aan het 18 maanden traject. Hierover informeren wij zowel de klant als de schuldeisers. Vanaf 1 juli versturen wij het voorstel naar de schuldeisers en zetten de termijn van 18 maanden hierin.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op bovenstaande werkwijze. Deze pakken wij per klant op en bieden maatwerk!

Communicatie

De nieuwe werkwijze wordt op diverse wijzen gecommuniceerd met klanten, schuldeisers, bewindvoerders en andere netwerkpartners:

  • Middels het versturen van aangepaste brieven;
  • Middels een steeds bijgewerkte FAQ (veel gestelde vragen) op onze website;
  • Middels mail en op onze website worden klanten en partners verwezen naar de steeds bijgewerkte FAQ;
  • Middels updates in de mail, zoals deze ook is verstuurd.

Verdere informatie

De nadruk ligt nu op een snelle en goede implementatie/invoering van de nieuwe werkwijze. De nieuwe aflossingstermijn zorgt tevens voor verandering is begeleiding en nazorg. Dit pakken wij samen op met gemeenten en we houden je op de hoogte.

Mocht u algemene vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u met ons contact opnemen via het algemene nummer: 088-7663666  en wij staan u te woord.

Heeft u een klant die bij de Stadsbank bekend is, neem contact op met de betreffende klantregisseur of schuldregelaar.