Dankzij gebiedsteams in de haarvaten van onze regio

Snel één van onze medewerkers spreken? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 - 766 3666

Geluidsopnamen maken

Wij vinden het goed als je van een gesprek tussen jou en een medewerker van de Stadsbank Oost Nederland een geluidsopname maakt. Wij staan voor een klantvriendelijke dienstverlening. Wij volgen daarom de aanbeveling van de Nationale ombudsman die ons in 2016 adviseerde om het maken van geluidsopnamen mogelijk te maken. Hiervoor gelden de volgende spelregels.

Spelregels geluidsopnamen Stadsbank Oost Nederland:

  1. Stadsbank Oost Nederland staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval wordt er gekeken naar een andere oplossing;
  2. Je maakt van te voren duidelijk dat je een geluidsopname wilt maken. Hetzelfde geldt voor Stadsbank Oost Nederland;
  3. Indien je een geluidsopname van het gesprek maakt, dan maakt Stadsbank Oost Nederland voor haar eigen administratie ook zelf een opname van het gesprek. Deze opname zal worden opgenomen in jouw dossier. Indien je dit wenst kun je een kopie van deze opname ontvangen;
  4. Jij en/of Stadsbank Oost Nederland mogen de geluidsopname niet bewerken;
  5. Jij en/of Stadsbank Oost Nederland verstrekken niet zonder toestemming van de andere partij geluidsopnames aan derden of maken deze openbaar.

Meer weten over onze werkwijze? Neem contact op!