22 gemeenten in Twente en de Achterhoek

Snel één van onze medewerkers spreken? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 - 766 3666

Het bestuur

Onafhankelijke uitvoeringsorganisatie

Stadsbank Oost Nederland is een uitvoeringsorganisatie in opdracht van 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek. Het bestuur van de Stadsbank Oost Nederland bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en uit een Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit de wethouders van de 22 aangesloten gemeenten. Het AB stelt regels vast en neemt besluiten. Ook informeren de AB-leden de eigen gemeenteraden.

Het DB houdt toezicht op de dagelijkse leiding van de Stadsbank Oost Nederland. Het DB is ook verantwoordelijk voor de voorbereiding van de afwikkeling van de besluitvorming in het AB. De heer Kampman(wethouder gemeente Enschede) is voorzitter van het AB en is voorzitter van het DB.

Alle leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur

 • Aalten: De heer J. Wikkerink
 • Almelo: De heer A. Maathuis, DB
 • Berkelland: De heer G. Teselink, DB + Vicevoorzitter
 • Borne: De heer M.J.R. Kotteman
 • Bronckhorst: De heer E. Blaauw, DB
 • Dinkelland: Mevrouw I. Duursma
 • Enschede: De heer A. Kampman, DB + Voorzitter
 • Haaksbergen: De heer A.R. Peppelman
 • Hellendoorn: Mevrouw drs G.J. Overmeen, DB
 • Hengelo: Mevrouw drs. M.A. ten Heuw, DB
 • Hof van Twente: De heer P. van  Zwanenburg, DB
 • Lochem: De heer H. van Zeijts
 • Losser: Mevrouw A. Prins
 • Montferland: De heer M. Som
 • Oldenzaal: De heer R.G.H. Christenhusz, DB
 • Oost Gelre: De heer J. Hoenderboom
 • Oude IJsselstreek: De Heer B. Kuster
 • Rijssen-Holten: De heer B.D. Tijhof
 • Tubbergen: Mevrouw H. Berning – Everlo
 • Twenterand: Mevrouw M. van Abbema
 • Wierden: De heer R. Kortenhoeven
 • Winterswijk: De heer H.J. Tannemaat

Documenten Algemeen Bestuur

Hieronder kan je de documenten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur op datum terug vinden. Deze bestaan uit de agenda & uitnodiging, presentielijst en besluitenlijst van de betreffende vergadering.