Jan Tingen: “minder schuldbemiddeling, meer saneringskrediet”

Wij gaan in gesprek met Jan Tingen, directeur van de Gemeentelijke Krediet Bank Assen over de inzet van saneringskredieten bij een schuldregeling. “Er zijn veel voordelen te noemen over de inzet van saneringskredieten,” aldus Tingen. Verderop gaan wij dieper in op deze voordelen. Daarnaast is de tevredenheid van de klant na een saneringskrediet positiever dan na een schuldregeling. “De communicatie verloopt bij een saneringskrediet soepeler en de klant weet waar hij/zij aan toe is. Er is een slagingspercentage van 92 procent bij een saneringskrediet.”

Klanten ervaren minder stress door een saneringskrediet
De Gemeentelijke Krediet Bank wil zoveel mogelijk schuldregelingen door middel van een saneringskrediet afwikkelen in verband met de vele voordelen. Bij een saneringskrediet is de schuldenaar in één keer van al zijn schuldeisers af en heeft hij nog maar één schuldeiser, de kredietbank. Dat neemt direct heel veel stress weg. De klant heeft duidelijkheid qua bedrag en looptijd. Aan de andere kant is ook voor de schuldeiser sanering erg prettig, omdat hij direct de boeken kan sluiten. Snelle duidelijkheid en eenmalige uitbetaling heeft voor menig schuldeiser de voorkeur boven drie jaar wachten voor misschien een paar euro’s meer. Het bespaart de schuldhulpverlener en gemeente enorme administratieve lasten over het verwerken van mutaties gedurende de driejarige aflosperiode. En tot slot, het risico voor de gemeente is verwaarloosbaar: de ervaring leert dat 95 procent van het saneringskrediet netjes wordt terugbetaald. Het risico is in veel gevallen dus een paar tientjes.

Tevreden over de samenwerking met Stadsbank Oost Nederland
“De samenwerking met Stadsbank Oost Nederland verloopt erg goed. Sinds kort is ook Stadsbank Oost Nederland bezig met een pilot saneringskrediet, op dit gebied kunnen wij Stadsbank Oost Nederland adviseren. Daarnaast kunnen we veel van elkaar leren, we kunnen bij elkaar de ‘kunst’ afkijken.” Jan Tingen geeft aan dat de samenwerking nog naar een nieuwe fase kan worden getild, door bijvoorbeeld samen te werken op het gebied van opleidingsbeleid.

Saneringskredieten in heel Nederland  
Tingen ziet voor zich dat de standaard voor het afwikkelen van een schuldregeling straks een saneringskrediet is. Om dat te realiseren is er een landelijke dekking nodig. De NVVK is momenteel bezig met een landelijk borgstellingsfonds zodat in heel Nederland saneringskredieten verstrekt kunnen worden. Echter zijn er ook wat ‘problemen’ betreffende saneringskredieten waardoor enkele kredietbanken nog hun bedenkingen hebben. Zo wordt een saneringskrediet onder andere aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie, hierdoor ontstaat er een negatieve BKR registratie. Tingen heeft voor de verschillende ‘problemen’ een oplossing gevonden, deze gaat hij op korte termijn promoten. “Met O2 (een nieuwe ontwikkeling) zijn de ‘problemen’ die nu nog spelen binnenkort verholpen.”

“Van orgine ben ik fan van het saneringskrediet”
De gemeentelijke kredietbanken kunnen veel tijd besparen door in de toekomst volledig over te gaan op saneringskredieten. De beheersbaarheid van een saneringskrediet is een stuk minder arbeidsintensief omdat er bijvoorbeeld geen hercontrole meer nodig is. Tingen stelt: “De toekomst gaat mijn inziens weer terug naar de periode waarin ik begon te werken bij de Gemeentelijke Krediet Bank (in 1982) en er voornamelijk saneringskredieten werden ingezet.”