Interview met Yara Hümmels (Humanitas Onder Dak)

Wist je dat wij inhouse zitten bij Humanitas Onder Dak? Tijd om jullie eens wat meer over deze samenwerking te vertellen. We gingen daarom in gesprek met Yara Hümmels, Beleidsmedewerker op het gebied van schulphulpverlening bij Humanitas Onder Dak.

“De basis was goed, maar we hadden meer nodig”
Yara werkt sinds 2011 bij Humanitas Onder Dak. Eerst een aantal jaar als projectleider bij Kamer-Raad en daarna als Beleidsmedewerker op onder andere het gebied van schuldhulpverlening. In haar tijd als projectleider merkte ze dat jongeren al lichte schulden hadden of schulden kregen omdat ze voor het eerst in hun leven zelf verantwoordelijk waren voor hun financiën. Vanuit die periode heeft ze eerst met Stichting Maatschappelijke Dienst Enschede-Haaksbergen (SMD) financiële lessen opgezet in cursusvorm om meer begeleiding te bieden op het leefgebied financiën. Daarbij kregen jongeren een aantal avonden uitleg over bepaalde onderwerpen. Yara: “De basis was goed, maar we hadden meer nodig zoals hands-on schuldeisers bellen en betaalregelingen treffen. Financiën is echt een vak apart”.


“Hij is als een soort google home. Ik stel een vraag en krijg direct het juiste antwoord terug”
In 2019 kwam Humanitas Onder Dak met de vraag of zij een specialist konden inhuren. Yara: “We zagen dat de jongeren nooit een echt schuldhulpverleningstraject aangingen. De drempel naar de Stadsbank moest verlaagd worden en dat kon het beste door de Stadsbank in huis te halen”. De financiering verliep via de gemeente Enschede en zo werd Martijn Schinkel voor 24 uur in de week ingehuurd. Alle dak- en thuislozenjongeren krijgen na aanmelding binnen 1 tot 2 weken een gesprek met Martijn zodat hij het traject met hen kan aangaan. Er is echt een klik. Sommige jongeren noemen hem een wandelende financiële encyclopedie: “hij is als een soort google home. Ik stel een vraag en krijg direct het juiste antwoord terug”. Wat maakt het dat jongeren nu wel een traject aangaan? Yara: “In het eerste gesprek kun je het verschil maken door niet veroordelend te zijn en door direct het juiste antwoord te geven. Martijn kent de groep en zorgt ervoor dat de oplossing voor de jongeren dichterbij is. Soms levert zijn hulp de jongeren zelfs geld op, zoals bij het aanvragen van toeslagen of bij de belastingteruggave. Ook heeft hij regelmatig contact met jongeren die hier niet meer wonen, maar wel een financiële vraag hebben. Ze vertrouwen hem en adviseren elkaar om naar de Stadsbank te gaan”.

Een mooie samenwerking en kennis van beide kanten
Samen met de begeleiders van Humanitas Onder Dak en Martijn wordt er meer gesignaleerd. Yara: “We zien meer. Bijvoorbeeld nieuwe wetgeving, maar ook geldezels en bankpasfraude. Daar kunnen we weer op inspelen door meer voorlichting te geven. Dat wat wij met elkaar uitproberen leidt tot een mooie samenwerking en het vergroten van kennis van beide kanten; wij van financiën en de Stadsbank over onze jongeren. De Stadsbank is inmiddels een vast onderdeel van onze hulpverlening aan dak- en thuisloze jongeren”. Onze volgende uitdaging zijn de stijgende energielasten.