In gesprek met Gijs Katier

Gijs werkt al 14 jaar in de schuldhulpverlening. Begonnen bij de Stadsbank en in de loop der jaren meerdere functies uitgeoefend. In september 2021 kreeg Gijs de kans om fulltime bij de Gemeente Enschede jongeren te coachen met schulden (onderdeel van de Twentse Belofte): “Ik ben door Stadsbank Oost Nederland uitgeleend aan de gemeente Enschede om als coach jongeren met financiële vragen en schulden te helpen”. We nemen je mee in zijn verhaal.

De doelgroep

Gijs coacht op dit moment circa 45 jongeren en elke week worden er nieuwe jongeren opgenomen in het project. De schuldenproblematiek is divers en een aantal jongeren worden preventief gecoacht. Maar wanneer komt iemand nu in aanmerking? Gijs: ‘’Het is een doelgroep die vast loopt op diverse leefgebieden. Als er schulden zijn weten ze vaak de weg niet te vinden naar schuldhulpverlening of de schaamte houdt ze tegen. De jongeren die ik coach zijn tussen de 18 en 26 jaar en beschikken niet over een startkwalificatie. Dat is iemand die geen havo-diploma heeft of een diploma op minimaal MBO 2 niveau. Deze jongeren worden binnen het actieteam van de gemeente besproken op het moment dat zij een uitkering aanvragen of worden uitgeschreven op school. Dit actieteam bestaat uit verschillende disciplines (waaronder jongerencoaches) die samen de hulpvraag of hulpvragen van de jongere bespreken. Vervolgens wordt besproken binnen welke afdeling/discipline de hulpvraag thuishoort en welke persoon hiervoor de meest optimale begeleiding kan geven. Collega’s noemen Gijs ook wel “de financiële man”.

Laagdrempelig en vertrouwen

Gijs: “Bij het eerste contact probeer ik altijd te bellen. Nemen ze niet op? Dan stuur ik een appje. Ik bied een vrijblijvend gesprek aan om ze te helpen met de financiën. Je wil het zo laagdrempelig mogelijk houden en daardoor helpt het om te opereren vanuit de gemeente. Het eerste gesprek doe ik altijd op het Stadskantoor zodat ze zien dat je van de gemeente bent. Het volgende gesprek kan op diverse locaties plaatsvinden, afhankelijk van de behoefte van de jongere. Zo voer ik vervolggesprekken bij hulpverlenende instanties, bij jongeren thuis, de Twentse Foodhall of we lopen een rondje in de stad. Je pakt door de verschillende locaties meer signalen op en er ontstaat vaak een ander soort gesprek.  De kracht van de aanpak is dat ik meer tijd en daardoor meer aandacht heb voor de jongere waardoor ik kan inzetten op het ontwikkelen van een vertrouwensband’’. Dreigt een jongere uit te vallen of krijg ik geen contact, dan ga ik op huisbezoek.

De Stadsbank

Jongeren met problematische schulden breng ik (met goedkeuring van de jongere) onder bij de Stadsbank. Daar beginnen ze meestal met budgetbeheer. Als dat goed loopt wordt er gekeken naar hoe de schulden kunnen worden opgelost. Gijs: “Tot nu toe hebben we een slagingspercentage van 100% over 10 schuldregelingen in de vorm van een saneringskrediet”. Ook worden bij 10 andere jongeren de schulden opgelost middels passende betalingsregelingen via Budgetbeheer. Veel jongeren zijn daardoor binnen een half jaar van de schulden af. Zijn de schulden opgelost? Dan wordt budgetbeheer aangehouden om ze schuldenvrij te houden middels budgetbegeleiding. Gijs: “We zitten nu in de fase om te onderzoeken ‘wat de invloed is van een schuldenvrij leven voor het toekomstperspectief van de jongere. Het streven is om een startkwalificatie te halen en mocht als dat niet mogelijk is dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden van werk of dagbesteding zodat ze een passende plek vinden in onze samenleving. 

Meer doen dan alleen schulden oplossen

Schulden komen niet alleen. Gijs: “Je hebt te maken met heel veel facetten. Mijn focus ligt op financiën, maar ik help ook op aangrenzende leefgebieden. Zo heb ik onder andere ook veel contact met diverse afdelingen van gemeente Enschede, Woonstap, Wijkcoaches, werkzoekendebegeleiders, Jarabee, Humanitas, Mediant etc.