Halveringen looptijd schuldhulpverleningstrajecten

Nando Stoverinck Geen categorie

Misschien heb je er al het een en ander over gehoord: de looptijd van de minnelijke schuldhulpverlening is voor nieuwe aanvragen per 1 juli gehalveerd naar 18 maanden.


Onderdeel van de schuldenaanpak van het Rijk is het voorkomen van uitval uit schuldhulpverleningstrajecten en het tegengaan van terugval. Hiertoe stelt het Rijk voor de aflostermijn van een minnelijke schuldregeling te halveren, in lijn met de verkorting van de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Hierin volgen wij het voorbeeld van de verkorting van de looptijd van de WSNP, zodat mensen sneller uit de problematische schulden komen.