Enschede pakt door in tegengaan armoede


Nando Stoverinck Geen categorie

Noodfonds is een vangnet, brede aanpak problemen nodig’

Vanaf afgelopen woensdag 12 oktober is het pakket inkomensondersteunende maatregelen In Enschede uitgebreid met een noodfonds. Het noodfonds moet voorkomen dat inwoners die als gevolg van de gestegen energielasten of inflatie afgesloten raken van gas, water en/of elektriciteit. Of dat inwoners het dak boven hun hoofd hierdoor verliezen. De gemeenteraad besloot op 26 september om daartoe een noodfonds van 2 miljoen in het leven te roepen. 

Wethouder Arjan Kampman: “Met dit noodfonds willen we het ergste leed voorkomen, maar de klus is hiermee natuurlijk niet geklaard. Het is een eerste stap.”  Ook is niet duidelijk hoe lang het noodfonds van kracht moet blijven. Het rijk werkt aan verschillende landelijke maatregelen om de algemene koopkracht te versterken. Enschede zet daarom vooral in op een brede aanpak: meer communicatie over bestaande voorzieningen en gedrag, het terugbrengen van energielasten en versterking van het sociale netwerk in de stad. 

Besparen op energie, investeren in sociaal netwerk
Bijna iedereen heeft te maken met hoge energielasten. En hoewel het rijk komt met een pakket maatregelen, waaronder een energieplafond, besluit Enschede per direct tot actie. “Hoe de verschillende rijksmaatregelen precies uitpakken voor inwoners van Enschede blijft nog altijd onduidelijk. Die onzekerheid is niet wenselijk. Dus komen we in actie.” aldus wethouder Kampman. “Om de uitdagingen te lijf te gaan zijn verschillende dingen nodig. Het verbruik van energie moet omlaag, en we zetten in op versterking van het maatschappelijk netwerk. Gelukkig hebben we een sterk sociaal netwerk in Enschede. Wij kunnen het als gemeente niet alleen. Iedereen doet iets.”

Verduurzamen van huizen
Het isoleren en verduurzamen van huizen in de stad krijgt nog meer prioriteit. Hiervoor worden rijksmiddelen ingezet. Ook het energieloket en het meldpunt hoge energiekosten bij Alifa blijven geopend om inwoners te helpen met advies en middelen om energie te besparen. Aan de andere kant versterkt de gemeente de samenwerking met sociaal maatschappelijk partners en gaat meer ruimte geven aan nieuwe initiatieven voor verduurzaming.

Een dak boven je hoofd
Het noodfonds moet voorkomen dat mensen afgesloten worden van gas, water of elektriciteit, of uit huis gezet worden. “Dat is de minimale basis, een dak boven je hoofd en warmte”, zegt wethouder Arjan Kampman erover. ”Maar we moeten en gaan ook samen aan de slag om te zorgen dat er ook genoeg eten en andere levensbehoeften zijn voor onze inwoners. Het is nu tijd om solidair te zijn.” Nieuwe initiatieven en de laatste (landelijke) maatregelen publiceert gemeente op enschede.nl/samenrondkomen.

Budgetadvies en lopende schuldhulptrajecten
De Stadbank Oost Nederland neemt de uitvoering van het noodfonds op zich. Daarbij wordt ook budgetadvies aangeboden.“We willen graag met de mensen in gesprek: Heb je hulp nodig om je financiën op de rit te krijgen? Dan willen we daar bij helpen! Het noodfonds is een lening waarmee we de schuld afkopen bij de eiser. En natuurlijk betaal je later naar draagkracht terug. Maar wat niet kan, kan niet. En mensen die al in een schuldhulptraject zitten, mogen er niet uitvallen buiten eigen schuld om. Ook daarvoor is het noodfonds.’  Aldus Harry Rupert, directeur van Stadsbank Oost Nederland.