Veelgestelde vragen

Snel één van onze medewerkers spreken? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 - 766 3666

Veelgestelde vragen

Wanneer staat het leefgeld op mijn bankrekening?

Met uw budgetconsulent heeft u een budgetplan opgesteld. Hierin staat de vaste dag of datum waarop uw leefgeld wordt uitgekeerd. Indien u weekgeld in uw budgetplan heeft staan, ontvangt u elke week op dezelfde dag uw weekgeld. Indien u maandgeld in uw budgetplan heeft staan, ontvangt u eens per maand leefgeld op een vaste datum. Bij voldoende saldo maken wij dit ‘s ochtends aan u over. Aan het einde van de middag staat het geld op uw bankrekening. Door in te loggen op Mijnstadsbank kunt u uw budgetplan inzien en dus zien op welke dag uw leefgeld wordt uitbetaald.

Wanneer staat het geld op mijn bankrekening dat ik telefonisch heb opgenomen?

Indien u het verzoek op werkdagen voor 13:30 uur indient wordt het bedrag nog dezelfde dag aan u overgemaakt. Indien u het verzoek op werkdagen na 13:30 uur of in het weekend indient, dan wordt het bedrag de volgende werkdag aan u overgemaakt.

Wat moet ik doen als de pincode van de Sonfoon is geblokkeerd?

Als u bij het gebruik van de Sonfoon driemaal een verkeerde pincode heeft ingevoerd, dan wordt de toegang tot de Sonfoon geblokkeerd. Vervolgens ontvangt u automatisch binnen drie werkdagen met de post een nieuwe pincode. U hoeft daarvoor geen contact op te nemen.

Wat moet ik doen als ik geen pincode van de Sonfoon heb ontvangen?

Neem telefonisch contact met ons op (088 – 766 3666) of maak een melding via het contactformulier op onze website dat u nog geen pincode voor de Sonfoon heeft. U ontvangt binnen drie werkdagen uw pincode.

Wat heb ik nodig om gebruik te maken van de Sonfoon?

U dient uw registratienummer in te voeren en u heeft uw pincode voor de Sonfoon nodig.

Hoe lang hebben schuldeisers de tijd om te reageren op het voorstel?

Wanneer het voorstel is verstuurd naar de schuldeisers, dan hebben zij 21 dagen de tijd om te reageren op dit voorstel. Doen zij dat niet dan wordt er een herhaalverzoek verstuurd waarop zij veertien dagen de tijd hebben om te reageren. Reageert de schuldeisers ook niet op het herhaalverzoek dan wordt er een tweede herhaalverzoek verstuurd waarop de schuldeiser zeven dagen de tijd heeft om te reageren.

Hoe lang hebben schuldeisers de tijd om de hoogte van de schulden door te geven aan de Stadsbank?

Uw schuldeisers worden door de Stadsbank aangeschreven om de hoogte van de schulden door te geven. Hiervoor hebben zij zes weken de tijd.

Vanaf wanneer wordt er geld gereserveerd voor de schuldeisers?

Vanaf het moment dat de schuldregeling wordt gestart, wordt er geld gereserveerd voor uw schuldeisers.

Wat betekent opdracht uniek volgnummer in de e-mail ter bevestiging?

Dit is een code waardoor uw verzoek voor een wijziging of verwijdering van een budgetopdracht intern verwerkt kan worden. U kunt en hoeft niets te doen met dit nummer.

Ik ben gehuwd geweest in gemeenschap van goederen maar ik moet de gehele schuld betalen. Klopt dat?

Ja, als u in gemeenschap van goederen gehuwd was, dan bent u allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele vordering.

Ik krijg geen gegevens in beeld bij mijn schuldregeling via Mijnstadsbank

Wanneer er geen gegevens worden getoond op de pagina’s ‘Aanvraag schuldregeling’, ‘Schuldenoverzicht’ en ‘Voorstel aan schuldeisers’ dan kan dat meerdere oorzaken hebben:

 • U heeft op dit moment geen dienst schuldregeling bij de Stadsbank;
 • U heeft op dit moment geen aanvraag schuldregeling lopen. Uw schuldregeling is al gestart;
 • U zit momenteel in het Wnsp-traject.

Zijn uw schuldeisers akkoord gegaan en is uw schuldregeling gestart, dan vindt u meer informatie op de pagina’s ‘Schuldbemiddeling’ en ‘Betalingsoverzicht’.

Mag ik mijn vakantiegeld, bonus en eindejaarsuitkering houden?

U mag een deel van uw vakantiegeld behouden. Het andere deel wordt gereserveerd voor uw schuldeisers. Uw bonus en eindejaarsuitkering wordt volledig gereserveerd voor uw schuldeisers.

Ik kan mijn bankafschriften niet downloaden

Als u uw bankafschriften niet kan downloaden, dan kan het zo zijn dat u het programma Adobe Reader niet op uw computer heeft staan. Dit programma heeft u nodig om de bankafschriften te downloaden. Klik hier om dit programma te downloaden.

Mag ik reservering 10 hebben?

Nee, er wordt tijdens de schuldregeling geld gereserveerd voor de schuldeisers. In het schuldregelingsovereenkomst tekent u ook dat de gelden uitgekeerd worden aan de schuldeisers (bij niet akkoord) of aan de bewindvoerder bij toelating tot de wettelijke schuldsanering. De gespaarde gelden worden altijd aan de schuldeisers/wsnp bewindvoerder overgemaakt.

Hoeveel kost de Sonfoon?

Met de Sonfoon belt u tegen lokaal tarief en eventueel de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

Hoe werkt de Sonfoon?

Als u het nummer van de Sonfoon belt volgt er automatisch een keuzemenu. Als u hier de keuze maakt voor het opvragen of opnemen van reservering onvoorzien wordt dit keuzemenu verder vervolgd.

Wat is de Sonfoon?

De Sonfoon (088 – 766 3666) is de saldotelefoon van de Stadsbank. De Sonfoon gebruikt u om het saldo op te vragen van uw vrij opneembare reservering onvoorzien. Ook kunt u het saldo van deze reservering met de Sonfoon opnemen.

Hoe kan ik een vaste betaling van mijn budgetplan wijzigen of laten stopzetten?

Wanneer u een vaste betaling wilt laten wijzigen, klik dan bij de juiste betaling uit uw budgetplan op Wijzigen. Vul de hoogte van het bedrag in en de datum waarop u wilt dat deze wijziging ingaat. Tot slot kunt u een korte toelichting geven. Wanneer u klikt op Volgende dan krijgt u een controlescherm in beeld. Controleer uw gegevens voordat u deze verzend. Uw wijziging wordt binnen drie werkdagen verwerkt. U ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Wilt u een vaste betaling laten stoppen, klik dan bij de juiste betaling op Stoppen. Vul de datum in waarop u wilt dat de betaling wordt gestopt. U kunt ook een korte toelichting geven. Als u op Volgende klikt, dan krijgt u een controlescherm in beeld. Controleer uw gegevens goed voordat u deze verzend. Uw verzoek wordt binnen drie werkdagen verwerkt. U ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Voor een voorlichtingsfilm over het wijzigen van een vaste betaling, klik hier.

Voor een voorlichtingsfilm over het laten stoppen van een vaste betaling, klikhier.

Wanneer komen de toeslagen van de Belastingdienst binnen op mijn budgetbeheerrekening?

Bent u een nieuw klant ben de Stadsbank Oost Nederland en is uw budgetbeheerrekening geopend? Dan geeft de Stadsbank dat door aan de Belastingdienst zodat uw toeslagen op uw budgetbeheerrekening binnenkomen. Op elke laatste werkdag van de maand worden alle aanmeldingen doorgegeven aan de Belastingdienst. Zij proberen het te verwerken voor de eerstvolgende betaalronde. Dit houdt in dat uw toeslagen een maand na de opening van uw budgetbeheerrekening bij de Stadsbank zullen binnenkomen indien de Belastingdienst de aanpassing heeft verwerkt.

Voorbeeld:
Als uw budgetbeheerrekening is geopend in maart, dan wordt op de laatste werkdag van maart doorgegeven aan de Belastingdienst dat de toeslagen bij de Stadsbank binnen moeten komen. De toeslagen van maart zult u nog op uw eigen rekening ontvangen maar de toeslagen van april zullen op uw budgetbeheerrekening bij de Stadsbank binnekomen.

Voor vragen over deze procedure kunt u contact opnemen met uw consulent. Dit kan via 088-766 3666 of via ons contactformulier.

Wanneer ontvang ik de toeslagen van de Belastingdienst weer op mijn eigen rekening?

Wanneer uw budgetbeheerrekening is beëindigd, geeft de Stadsbank dit door aan de Belastingdienst zodat u uw toeslagen in de toekomst weer op uw eigen rekening ontvangt. Deze aanpassingen worden op de laatste werkdag van de maand doorgegeven aan de Belastingdienst. U dient zelf een nieuw bankrekeningnummer door te geven aan de Belastingdienst waarop u uw toeslagen wilt ontvangen. Een maand na de beëindiging van uw budgetbeheerrekening zult u de toeslagen op dit rekeningnummer ontvangen indien de Belastingdienst de aanpassing heeft verwerkt.

Voorbeeld:
Als uw budgetbeheerrekening in maart wordt beëindigd, dan geeft de Stadsbank dit door aan de Belastingdienst op de laatste werkdag van maart. Uw toeslagen van maart komen nog binnen op uw budgetbeheerrekening die vervolgens worden doorgestuurd naar uw eigen rekening. De toeslagen van april zult u ontvangen op uw eigen bankrekeningnummer.

Voor vragen over deze procedure kunt u contact opnemen met uw consulent. Dit kan via 088-766 3666 of via ons contactformulier.

Wat moet u doen als nabestaande van een klant van de Stadsbank Oost Nederland?

De Stadsbank Oost Nederland heeft een akte van overlijden nodig zodat het dossier omtrent de budgetbeheerrekening kan worden afgewikkeld. Dit is tevens een voorwaarde voor de erfgenamen met betrekking tot het dossier en de nalatenschap. De afdeling Debiteurenbeheer neemt de afwikkeling van het dossier op zich. U wordt per brief op de hoogte gebracht dat het dossier is overgedragen aan deze afdeling.

De erfenis kan op een aantal manieren worden aanvaard:

 • U kunt de erfenis zuiver aanvaarden. Dit houdt in dat u als erfgenaam (mede)eigenaar wordt van alle bezittingen maar ook van alle schulden van de overledene. U bent dan ook verplicht om (samen met de andere erfgenamen) de schulden van de overledene af te lossen. Ook als dit ten koste gaat van uw eigen vermogen. Dit laatste geldt alleen voor het gedeelte van de erfenis die voor u bestemd is.
 • Bij beneficiaire aanvaarding van de erfenis geeft u aan dat u de erfenis alleen accepteert als er sprake is van een positief saldo. Dit houdt in dat de bezittingen groter zijn dan de schulden. Als er onverwacht sprake is van een negatief saldo, bent u niet verantwoordelijk voor dit tekort. De schuldeisers kunnen u als beneficiair erfgenaam dus niet aanspreken op openstaande schulden. Daar staat wel tegenover dat de nalatenschap eerst moet worden vereffend en dat u als erfgenaam pas hun deel ontvangen als alle schulden zijn afbetaald.
 • U kunt de nalatenschap ook verwerpen. U doet dan volledig afstand van de erfenis. Als u de nalatenschap verwerpt, bent u geen erfgenaam meer. U bent dus niet verantwoordelijk voor eventuele schulden uit de nalatenschap maar u deelt ook niet mee in de bezittingen. Als u de nalatenschap verwerpt, dan neemt iemand anders de plaats van u in. Hier kan in het testament van worden afgeweken.

Rekeningen van kosten die gemaakt zijn terwijl die overledene nog in leven was, kunnen worden ingediend bij de Stadsbank. Hieronder vallen ook de kosten die betrekking hebben op de begrafenis of crematie. Deze rekeningen kunnen van het saldo van de budgetbeheerrekening van de overledene worden betaald, indien er voldoende saldo is.

De collega’s van de afdeling Debiteurenbeheer kunnen alle vragen omtrent de afwikkeling van het dossier beantwoorden en eventueel zorgen voor een doorverwijzing naar een notariskantoor of andere instanties.

De afdeling Debiteurenbeheer is te bereiken via 053-4880126.

Hoe kan ik het beste mijn betalingsopdracht of een wijziging doorgeven?

Heeft u een betalingsopdracht of wilt u een wijziging doorgeven in een betaalopdracht, dan kunt u dit het beste doen via Mijnstadsbank, het digitale internetbankieren van de Stadsbank Oost Nederland. Als u uw verzoek via Mijnstadsbank verstuurd, dan wordt deze sneller verwerkt dan als u het via de post verstuurd. Verzoeken die u verstuurd via info@stadsbankoostnederland.nlworden niet in behandeling genomen vanwege uw eigen veiligheid.

Welke gegevens moet ik doorgeven bij een betalingsopdracht of wijziging via Mijnstadsbank?

Bij het doorgeven van uw verzoek via Mijnstadsbank is het belangrijk dat u het digitale formulier volledig invult. Zonder de naam van de ontvanger, het IBAN, het betaalkenmerk of het bedrag kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen. Heeft u een acceptgiro ontvangen, dan zijn de 16 cijfers uw betaalkenmerk. Informatie waarbij de ontvanger kan achterhalen dat deze betaling van u is, moet u altijd invullen. Denk hierbij aan een factuurnummer, debiteurnummer of klantnummer.

Geef bij het doorgeven van een nieuwe vaste betaling ook het totale bedrag door naast het maandbedrag en het aantal termijnen. Dit voorkomt namelijk onnodige doorbetalingen.

Ik krijg een fout bij het aanmelden voor Mijnstadsbank.

Wanneer u de melding ‘Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het formulier’ krijgt, dan kunnen er meerdere oorzaken zijn:

De combinatie van het ingegeven geboortedatum en klantnummer is niet juist. Controleer uw gegevens en probeer het nogmaals;
Het ingegeven klantnummer bestaat niet. Controleer uw gegevens en probeer het nogmaals;
Er bestaat al een account met het ingegeven klantnummer. U kunt met dit klantnummer geen nieuwe account aanmaken;
U heeft zich al aangemeld maar u heeft nog geen bevestiging ontvangen via de e-mail. Het kan zijn dat de bevestiging in uw postvak ‘ongewenste e-mail’ is terechtgekomen.
Mocht één van de bovenstaande niet het geval zijn, neemt u dan contact op met uw consulent.

Wat lever ik aan bij mijn aanmelding voor de Stadsbank?

Onderstaande zaken neemt u mee bij uw aanmelding:

Recente brieven van al uw schuldeisers;
Salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden;
Bankafschriften afgelopen 3 maanden;
Beschikkingen van de Belastingdienst (voorlopige aanslag, zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebondenbudget);
Ziektekostenpolis;
Huurspecificatie of hypotheekgegevens;
Polissen van al uw verzekeringen.

Kan ik de toeslagen van de Belastingdienst opnemen?

Nee, uw budgetplan is berekend op al uw inkomsten. Dus ook op uw toeslagen. Als uw budgetplan wordt geboekt, worden de toeslagen hier automatisch hierin meegenomen.

Hoe lang duurt het voordat een per post verzonden betaling verwerkt is?

Als er voldoende saldo is gereserveerd, worden door ons ontvangen nota’s binnen vijf werkdagen verwerkt. Houdt u daarbij ook rekening met de verwerkingstijd door het postbedrijf. Als u onvoldoende geld op uw rekening heeft om de nota te betalen, sturen wij de nota aan u terug.

Een betaalverzoek via Mijnstadsbank wordt uiterlijk binnen drie werkdagen door ons verwerkt. Uiteraard blijven wij streven om de verwerking van de betaalopdrachten zo snel mogelijk uit te voeren en ruim binnen de limiet te blijven.

Maakt u gebruik van Mijnstadsbank, dan worden de betalingen uiterlijk binnen drie werkdagen door ons verwerkt.

Hoe kan het dat mijn inkomen al lang is overgemaakt maar ik kan nog steeds geen geld opnemen?

U moet er rekening mee houden dat het ongeveer drie werkdagen duurt voordat een bedrag op uw budgetbeheerrekening is bijgeschreven. Als deze tijd is verstreken en het bedrag is nog niet op uw rekening bijgeschreven, dan kunnen wij dat voor u controleren. Wij moeten precies weten wat het bedrag is (tot op de cent nauwkeurig), wanneer het bedrag is overgemaakt en wat het betalingskenmerk is.

Hoe machtig ik iemand om mijn zaken op mijn budgetbeheerrekening te regelen?

U kunt gebruik maken van het onderstaande formulier om iemand te machtigen om verschillende zaken voor u te regelen bij de Stadsbank. Het machtigingsformulier stuurt u volledig ingevuld aan ons terug (Stadsbank Oost Nederland, postbus 1393, 7500 BJ te Enschede). Vergeet niet een kopie van het legitimatiebewijs van de gemachtigde bij te voegen!

Akte tot volmacht

Binnen hoeveel tijd staan ontvangen bedragen op mijn budgetbeheerrekening bij de Stadsbank?

Als er geld overgemaakt wordt naar de Stadsbank dan duurt het gemiddeld drie werkdagen tot wij het geld ontvangen hebben. Als degene die het geld heeft overgemaakt uw registratienummer en/of BSN heeft vermeld, dan wordt dit vanzelf op uw budgetbeheerrekening bijgeschreven.

Kan mijn leefgeld eerder uitbetaald worden?

Met uw budgetconsulent heeft u afgesproken op welke dag/datum u uw leefgeld ontvangt. Uw budgetplan wordt bij voldoende saldo automatisch uitgevoerd. Alle maandelijkse betalingen in uw budgetplan dienen op dezelfde datum te staan. Om dit structureel te veranderen, dient u dit te overleggen met uw consulent.

Is er een minimumbedrag aan leefgeld?

De hoogte van uw leefgeld hangt af van de hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw uitgaven. Alleen bij voldoende inkomsten kan er leefgeld worden overgemaakt.

Kan ik mijn budgetplan laten aanpassen?

Indien er een betaling in uw budgetplan gewijzigd moet worden, kunt u hiervoor een verzoek indienen op Mijnstadsbank. Hier kunt u ook een betaling stopzetten. Klik hier voor de instructiefilm voor het wijzigen en/of stopzetten van een betaling. Let op: de aflossing van een lening of een eigen bijdrage bij de Stadsbank kunt u niet stopzetten.

Hoe kan ik het wachtwoord wijzigen voor Mijnstadsbank?

Als u ingelogd bent op Mijnstadsbank gaat u naar u ‘persoonlijke gegevens’ en klikt daar op de knop ‘wachtwoord wijzigen’.

Voor een voorlichtingsfilm over dit gedeelte, klik hier.

Hoe ziet het proces van de Stadsbank eruit na aanmelding?

Voor meer informatie over het proces na het aanmelden, klik hier.

Wat kunt u verwachten tijdens het eerste gesprek?
De consulent zal met u uw persoonlijke situatie doornemen. Hierbij is er met name aandacht voor uw financiën. De consulent wil graag antwoord hebben op vragen met betrekking tot uw inkomsten, uw uitgaven, uw werk, toeslagen, schulden, schuldeisers, uw leefsituatie e.d. Het is belangrijk dat u papieren over uw inkomen, uitgaven en eventuele schulden verzamelt en opstuurt of meeneemt naar het eerste gesprek. De consulent kan op die manier snel een beeld krijgen van uw situatie en daarop een afgestemde oplossing aanbieden.

 

Hoe meld ik mij aan bij de Stadsbank?

Klik hier voor het aanmelden bij de Stadsbank Oost Nederland

Wat neemt u mee naar het gesprek?
Een kopie van:
 • een geldig paspoort of identiteitskaart;
 • een recente specificatie van uw uitkering en/of uw loonstrook;alle meest recente brieven van uw schuldeisers (niet ouder dan 3 maanden);
 • de bankafschriften van de laatste 3 maanden;
 • de polissen van uw zorgverzekering en andere verzekeringen;
 • de beschikkingen met betrekking tot huur- en/of zorgtoeslag en eventueel kindgebonden budget;
 • de huurspecificatie en/of jaaropgaaf hypotheek;
 • de gegevens van uw energie- en wateruitgaven.

Heeft u moeite met het verzamelen van deze gegevens? U kunt hiervoor hulp inschakelen. Een familielid, iemand uit uw vriendenkring of een behulpzame buurman of -vrouw kunt u natuurlijk ook vragen. Houdt u er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk blijft voor uw financiële administratie.

Wat is het doel van de Stadsbank?

De Stadbank Oost Nederland is een gemeentelijke organisatie die mensen helpt financieel zelfredzaam te worden.

Lees meer over de Stadsbank.

Lees meer over de missie en visie.

Wie kan er gebruik maken van de Stadsbank?

Als u 18 jaar of ouder bent en in ons werkgebied woont, dan kunt u gebruik maken van onze diensten. Bedrijven en ondernemers kunnen geen gebruik maken van onze dienstverlening.

Werkgebied van de Stadsbank

Lees meer over de aanmelding.

Wat doet de Stadsbank?

De Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijke organisatie. Wij helpen mensen met een financiële vraagstukken en probleem als zij er zelf niet (meer) uitkomen. Lees meer.

Welke opdrachten en wijzigingen kan ik doorvoeren via Mijnstadsbank?

Via Mijnstadsbank kunt u uw wachtwoord, adresgegevens en telefoonnummer wijzigen. Deze gegevens kunt u wijzigen op de pagina Persoonlijke gegevens. Daarnaast kunt u ook wijzigingen doorgeven in uw budgetplan. U kunt een vaste betaling wijzigen of laten stoppen. U kunt ook een nieuwe vaste betaling indienen. Dit alles kunt u doen op de pagina Budgetplan. Op de pagina Reserveringen kunt u een bedrag opnemen van uw vrij opneembare reserveringen en een eenmalige betaalopdracht indienen.

Hoe kan ik het e-mailadres wijzigen voor het inloggen in Mijnstadsbank?

Wilt u een ander e-mailadres gebruiken voor het inloggen in Mijnstadsbank, geef dit dan schriftelijk door aan de Stadsbank Oost Nederland. U kunt het formulier opvragen bij uw consulent. U kunt het ingevulde formulier afgeven bij uw consulent of opsturen naar de Stadsbank. Uw wijziging wordt binnen vier werkdagen verwerkt. U ontvangt een brief als de wijziging verwerkt is. Vanaf dat moment kunt u met uw nieuwe e-mailadres inloggen in Mijnstadsbank.

Ik heb het wachtwoord voor Mijnstadsbank niet meer.

Bij het inlogscherm klikt u op Wachtwoord vergeten. U vult uw e-mailadres in en uw nieuwe wachtwoord ontvangt u per e-mail. Daarmee kunt u inloggen. Wijzig daarna wel zelf uw wachtwoord.

Voor een voorlichtingsfilm over dit gedeelte, klik hier.

Hoe kan ik mij aanmelden voor Mijnstadsbank?

Voor het aanmelden bij Mijnstadsbank heeft u een e-mailadres nodig die bij de Stadsbank Oost Nederland bekend is. Als dit het geval is, dan gaat u op onze website naar ‘nieuwe registratie’. Deze kunt u vinden als u rechtsboven op de pagina de muis op ‘Mijnstadsbank’ laat staan. Vul uw gegevens in en verstuur het formulier. U ontvangt een e-mail met daarin de gegevens waarmee u zich heeft aangemeld. Uw aanmelding wordt binnen twee werkdagen verwerkt. Wanneer uw aanmelding verwerkt is, ontvangt u een e-mail waarin staat dat u zich kunt inloggen in Mijnstadsbank.

Is uw e-mailadres nog niet bekend bij de Stadsbank Oost Nederland, dan kunt u een formulier opvragen bij uw consulent. Vul het formulier in en geeft het af bij uw consulent of stuur het op naar de Stadsbank. Drie werkdagen na het opsturen van het formulier kunt u zich aanmelden op Mijnstadsbank via ‘nieuwe registratie’.

Voor een voorlichtingsfilm over het aanmelden bij Mijnstadsbank, klik hier.

Ik krijg een fout bij het inloggen op Mijnstadsbank?

U krijgt een melding dat u een verkeerd e-mailadres of wachtwoord heeft ingegeven. Controleer uw gegevens en probeer het nogmaals. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u deze opvragen via onze website. Bij het inlogscherm ziet u de mogelijkheid ‘wachtwoord vergeten’. Vul uw e-mailadres in en vervolgens ontvangt u een e-mail met daarin uw wachtwoord. Deze e-mail kan mogelijk in uw postvak ‘ongewenste e-mail’ terechtkomen.

Blijft u problemen houden met het inloggen, neemt u dan contact op met uw consulent.

Welke gegevens kan ik inzien op Mijnstadsbank?

Via Mijnstadsbank kunt u uw persoonlijke gegevens inzien zoals deze bekend zijn bij de Stadsbank Oost Nederland. Daarnaast kunt u de gegevens inzien van uw budgetbeheerrekening. U kunt uw budgetplan, mutaties en het saldo van uw vrij opneembare reserveringen bekijken. Heeft u een schuldregeling of een lening, dan kunt u hiervan de voortgang inzien via Mijnstadsbank. Verder kunt u uw bankafschriften downloaden of naar uzelf e-mailen via Mijnstadsbank.

Ik krijg een foutmelding bij het opnemen van een bedrag van een vrij opneembare reservering via Mijnstadsbank.

Wanneer u de melding ‘Er is geen rekeningnummer bekend waarop de Stadsbank het geld mag overmaken’ dan moet u contact opnemen met uw consulent.

Ik krijg niet het goede rekeningnummer te zien bij het opnemen van een bedrag van een vrij opneembare reservering via Mijnstadsbank.

Als u niet het juiste rekeningnummer te zien krijgt, dan moet u contact opnemen met uw consulent.

Wat betekent de code begunstigde in de e-mail ter bevestiging?

Dit is het interne nummer van het bedrijf voor de Stadsbank Oost Nederland voor het verwerking van uw verzoek. U kunt en hoeft dit nummer niet te gebruiken.

Ik kan mijn bankafschriften niet downloaden.

Als u uw bankafschriften niet kan downloaden, dan kan het zo zijn dat u het programma Adobe Reader niet op uw computer heeft staan. Dit programma heeft u nodig om de bankafschriften te downloaden. Klik hier om dit programma te downloaden.

Ik krijg geen gegevens in beeld bij mijn schuldregeling via Mijnstadsbank.

Wanneer er geen gegevens worden getoond op de pagina’s ‘Aanvraag schuldregeling’, ‘Schuldenoverzicht’ en ‘Voorstel aan schuldeisers’ dan kan dat meerdere oorzaken hebben:

U heeft op dit moment geen dienst schuldregeling bij de Stadsbank;
U heeft op dit moment geen aanvraag schuldregeling lopen. Uw schuldregeling is al gestart;
U zit momenteel in het Wnsp-traject.
Zijn uw schuldeisers akkoord gegaan en is uw schuldregeling gestart, dan vindt u meer informatie op de pagina’s ‘Schuldbemiddeling’ en ‘Betalingsoverzicht’.

Er wordt wel geld gereserveerd in mijn schuldregeling maar niet uitgekeerd aan mijn schuldeisers.

Als u een betalingsregeling heeft bij de Stadsbank dan wordt er maandelijks geld uitgekeerd aan uw schuldeisers. Heeft u een schuldregeling dan wordt er eenmaal per jaar geld uitgekeerd aan uw schuldeisers.

Wat betekent opdracht uniek volgnummer in de e-mail ter bevestiging?

Dit is een code waardoor uw verzoek voor een wijziging of verwijdering van een budgetopdracht intern verwerkt kan worden. U kunt en hoeft niets te doen met dit nummer.

Kan ik een lening aanvragen bij de Stadsbank Oost Nederland?

U kunt een lening aanvragen bij de Stadsbank Oost Nederland als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • een regulier inkomen hebt tot maximaal 130% van het minimumloon;
 • woonachtig bent in het werkgebied van de Stadsbank Oost Nederland.

Hoe vraag ik een lening aan bij de Stadsbank Oost Nederland? (Lening)
U kunt via onze website een aanvraagformulier downloaden. Op verzoek kunnen wij u ook een aanvraagformulier per post toesturen. U kunt ons hiervoor telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur via 088-766 3666. Het aanvraagformulier kunt u ook aanvragen door een bericht te sturen naar leningen@stadsbankoostnederland.nl.

Wat heeft de Stadsbank Oost Nederland nodig om mijn lening te beoordelen?

Voor de beoordeling van uw kredietaanvraag heeft de Stadsbank Oost Nederland altijd nodig:

 •  ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier Lening;
 •  kopie geldig legitimatiebewijs;
 •  kopie meest recente inkomstenspecificatie(s);
 •  kopieën van bankafschriften van de 3 meest recente maanden van al uw betaalrekeningen.
Hoe lang duurt de beoordeling van de aanvraag van een lening bij de Stadsbank Oost Nederland?

De kredietadviseurs van de Stadsbank Oost Nederland handelen uw verzoek voor een lening schriftelijk af. U ontvangt doorgaans binnen uiterlijk 2 weken schriftelijk bericht van ons. Soms wordt er om aanvullende informatie gevraagd of wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Wat is het bankrekeningnummer van de Stadsbank Oost Nederland?

Het bankrekeningnummer van de Stadsbank Oost Nederland:

NL22RABO0151568464

Hoe werkt budgetbeheer?

Wanneer u zich heeft aangemeld voor budgetbeheer bij de Stadsbank ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met uw budgetconsulent. Tijdens dit gesprek worden uw financiële zaken besproken, wordt de budgetovereenkomst met uw doorgenomen en stelt u samen met uw budgetconsulent uw budgetplan op. In dit plan komt precies te staan welke vaste lasten er moeten worden betaald, aan wie en hoeveel er moet worden betaald. In het budgetplan staan ook welke ‘reserveringen’(spaardoelen) u heeft, hoeveel geld u hiervoor wilt sparen, uw leefgeld en of er gespaard moet worden voor de aflossing van uw schuldeisers, als u ook een schuldregeling heeft. Het is belangrijk dat al uw inkomen binnenkomt op uw budgetbeheerrekening bij de Stadsbank. Daarvoor ondertekent u een machtiging waarin dit weergegeven staat en uw budgetconsulent stuurt deze machtiging op naar uw werkgever, gemeente of naar een uitkerende instantie mocht u een uitkering ontvangen. De Belastingdienst ontvangt hiervan ook bericht.

Het kan een aantal weken duren voordat alle machtigingen zijn verwerkt en dus voordat uw inkomen op uw budgetbeheerrekening wordt gestort. Uw budgetconsulent houdt u op de hoogte van de voortgang. U kunt uw budgetbeheer zelf inzien via Mijnstadsbank, het internetbankieren van de Stadsbank Oost Nederland. Hier kunt u uw bij- en afschrijving zien, opdrachten indienen en wijzigingen doorgeven. U blijft per slot van rekening altijd zelf verantwoordelijk voor het hebben van voldoende inkomen op uw budgetbeheerrekening.

Wilt u meer weten over Budgetbeheer bij de Stadsbank? Neemt u dan gerust contact op.