Contact

Snel één van onze medewerkers spreken? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 - 766 3666

Bezwaar en beroep tegen een besluit inzake schulddienstverlening

Bezwaar

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit (beschikking) van Stadsbank Oost Nederland met betrekking tot uw schulddienstverlening? Dan kunt u daartegen bezwaar indienen. In de brief waarin u het besluit wordt meegedeeld vindt u informatie over hoe u uw bezwaar kunt indienen.

U dient uw bezwaar in te dienen bij de gemeente waarin u woont. De adresgegevens vindt u in het schriftelijke besluit (beschikking).

Bezwaartermijn

U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen één dag nadat wij het besluit naar u hebben verzonden. U vindt de begindatum onder het kopje “Datum” op het schriftelijk besluit (beschikking).

Reageert u later dan zes weken, dan wordt uw bezwaarschrift in principe niet meer in behandeling genomen en is het besluit definitief.

Inhoud

Uw bezwaarschrift moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. In uw brief moet u in ieder geval opnemen:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw brief (bezwaarschrift);
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • waarom u tegen het besluit bezwaar aantekent;
  • uw handtekening.

Verder dient u een kopie van het besluit waarmee u het niet eens bent en bezwaar wilt maken mee te sturen.

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Bezwaarprocedure

Stadsbank Oost Nederland werkt voor 22 gemeenten. Om te weten te komen hoe de bezwaarprocedure in uw gemeente geregeld is verwijzen wij u naar de website van de gemeente waar u woont.

Wij adviseren u op de site van uw gemeente in de zoekfunctie het zoekwoord “bezwaar” in te typen.