Algemene Verordening Gegevensbescherming

stefanie ellenbroek Geen categorie

Vanaf nu is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Deze nieuwe wet geldt in de gehele Europese Unie en vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bij Stadsbank Oost Nederland is waarborging van privacy vanzelfsprekend. Als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens zijn de voorschriften aangescherpt en is er een aantal nieuwe rechten geregeld. Meer informatie? Check ons nieuwe privacy statement.