Veelgestelde vragen

Snel één van onze medewerkers spreken? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 - 766 3666

Veelgestelde vragen

Halveringen looptijd schuldhulpverleningstrajecten: Wat betekent dit?

Misschien heb je er al het een en ander over gehoord: de looptijd van wettelijke schuldhulpverleningstrajecten (WSNP) wordt gehalveerd (van 36 maanden naar 18 maanden). Dit geldt ook voor de Minnelijke schuldhulpverlening (MSNP) die door de Stadsbank wordt uitgevoerd, vanaf 1 juli 2023. Wat dit precies betekent en hoe wij hier als Stadsbank mee omgaan, lees je hieronder*.

* De ontwikkelingen hierin gaan snel, we houden de informatie zo actueel mogelijk. Er kunnen dus nog dingen veranderen. Deze informatie is op basis van de situatie op 3 juli 2023.

Onderdeel van de schuldenaanpak van het Rijk is het voorkomen van uitval uit schuldhulpverleningstrajecten en het tegengaan van terugval. Hiertoe stelt het Rijk voor de aflostermijn van een minnelijke schuldregeling te halveren, in lijn met de verkorting van de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Hierin volgen wij het voorbeeld van de verkorting van de looptijd van de WSNP, zodat mensen sneller uit de problematische schulden komen.

Vanaf 1 juli zijn we weer gestart met het versturen van nieuwe voorstellen.
Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Dan passen we onze dienstverlening daar op aan.


Alle nieuwe trajecten starten met een kennismakingsgesprek. Samen met jou onderzoeken we jouw financiële situatie en kijken we naar een oplossing. Op het moment dat we normaal een betalingsvoorstel zouden doen aan de schuldeisers, trappen we nu alleen even in de meeste gevallen op de rem. Dit doen we tot 1 juli 2023; het moment dat de verkorting van de aflossingstermijn daadwerkelijk in werking treedt. Schuldeisers worden hierover geïnformeerd en uitdrukkelijk verzocht om geen acties richting jou te ondernemen.

Nee, als het voorstel al gestuurd is naar de schuldeiser of als je al een brief van ons hebt ontvangen waarin wordt vermeldt dat er een akkoord is bereikt met je schuldeisers, geldt de verkorting van de aflossingstermijn niet. Je hebt dan namelijk al een afspraak met je schuldeisers gemaakt voor een periode van 36 maanden. Gemaakte afspraken blijven bestaan.
Dit geldt ook als je schuldenlast is opgelost door middel van een saneringskrediet. De looptijd van dit krediet blijft 36 maanden. Op dit moment is er geen sprake van een overgangsperiode, dit houdt in dat er vanuit de Stadsbank dus geen mogelijkheid is om de termijn in te korten.